Våren har varit krävande för alla. Coronapandemin gör att det mesta blir lite svårare. Men i veckan blev revisorerna klara med sin granskning av verksamhetsåret 2019. Så nu finns det som behövs för en ordinarie föreningsstämma, under de former som omständigheterna tillåter.

Idag får medlemmar kallelse, motioner och poströstningsformulär i sin brevlåda. Samma skickas med post för bostadsrätter utan en delägare på adressen. Andra handlingar finns här på hemsidan:

Poströsterna ska ha kommit till föreningen senast fredag den 26 juni. Det är lätt att rösta. Formuläret beskriver hur du gör.

Styrelsen, valberedningen och revisorerna har lagt mycket tid och energi på stora och mindre utmaningar. Nu hoppas vi att många röstar. Då blir det säkert riktigt bra, också framåt.