I slutet av mars bytte föreningen projektledning för stambyte och hissar m.m. (från HSB till Afry). Bytet blev nödvändigt efter mer än ett halvår av problem och frågor som inte blev ordentligt lösta och besvarade, trots ett extra stöd från Afry och granskning av en jurist. 

I början av året stod det klart att tilläggsarbeten för flera tiotals miljoner mer än budget var beställda redan under våren 2019. Den nya projektledningen från Afry tar nu fram en mer tillförlitlig slutkostnadsprognos ihop med Byggmästargruppen. 

Efter en tids diskussioner är styrelsen och HSB överens om avslutet. HSB avstår konsultarvode för en månad och föreningen behåller rätten att kräva skadestånd om det skulle framkomma att projektledningen är orsak till betydande skador. 

Det nya avtalet med Afry motsvarar det tidigare med HSB, både om åtagande och kostnad. Samarbetet mellan Afry, Byggmästargruppen och Kone har börjat bra. HSB fortsätter med boendesocialt stöd och som juridiskt biträde i hyresnämnden. Både styrelsen och HSB vill också diskutera hur samarbetet framåt kan bli bättre.

/Styrelsen