Byte av fönster för visning har påbörjats på Aktivitetslokalen Lillåkersvägen 18B, installationen räknas vara klar under vecka 35, efteråt kommer att hållas öppethus så att de boende kan bekanta sig de nya fönstren och bidra med synpunkter.

SSC