Information från BMG om en incident som gjorde att de blev tvungna att stänga av varmvattnet i följande hus

Högsätravägen 17-21, 23-27, 29-33

BMG håller på att asbestsanera rörböjar i hus 7.
Efter sanering av en asbestböj så upptäcker BMG att varmvattnet huvudstråk som tar hus 6,7 och 8 läcker.

Läckan beror på att röret har eroderat och började antagligen läcka mer efter att BMG tog bort isoleringen.

Man kan se på isoleringen som är kvar att det har läckt där förut.

Detta gäller hus 6,7,8
Adress Högsätravägen 17-21, 23-27, och 29-33