En uppdaterad projektplan finns tillgänglig under projektsidan.