Starten med fönstermontage blir preliminärt vecka 13. FMS Bygg kommer att försyna/kontrollmäta hus nr 3 den 24/1-17 samt kontrollmäta några lägenheter i övriga huskroppar den 25-27/1-17. Dem berörda kommer få information i brevinkastet.