Hej! för kännedom: det finns ca 8 mopedplatser kvar att hyra och en MC plats, det har också tillkommit 4 platser för släpvagnar max 500 kg. Anmäl intresse hos HSB Servicecenter. Allt detta på P2 övre.