Nu har stambytet startat

I samtliga byggmöten, dvs de möten där entreprenörer och konsulter möts för att fatta beslut, representeras föreningen av vår ordförande Carlos Salazar och/eller Daniel Isacson. På så sätt har föreningen kontroll över hela entreprenadens utveckling och över eventuella tillkommande kostnader.

Trapphusmöte

I god tid inför starten kallas de boende för de trapphus som skall starta till ett trapphusmöte. Där lämnas detaljerad information om hur stambytet det går till. I samband med det öppnas också Byggmästarportalen där medlemmarna att får lägga in sina val för badrummet.

Hembesök/försyn

Vid ett hembesök/försyn får medlemmen tillsammans med personal från BMG gå igenom hur badrummet ska se ut. Vid försynen informerar också BMG om vad som måste plockas bort ur lägenheten för att inte något ska skadas i samband med renoveringen.

Enskilt möte med tillval

Inför starten sker ett enskilt möte med den boende där alla tillval sker. Detta blir underlaget för hur arbetet utförs i badrummet.

Skydd av golv och väggar

Dagen före start kommer personal från BMG att gå in i din lägenhet för att plasta in och skydda dina golv och väggar utanför arbetsområdet.

Vid allmänna frågor kontakt Carlos eller om du redan varit på trapphusmötet kontakta Conny Tidblom, Platschef 070-220 14 37