Moped, MC och släpvagns platser

Hej! för kännedom: det finns ca 8 mopedplatser kvar att hyra och en MC plats, det har också tillkommit 4 platser för släpvagnar max 500 kg. Anmäl intresse hos HSB Servicecenter. Allt detta på P2 övre.

Porttaggar

Hej, idag (20161112) börjar vi med utdelning av de nya porttaggarna, vi lämnar de i respektive brevinkast med de nödvändiga instruktionerna.
Ni får kontrollera att de passar till era portar och till respektive extra utrymme t.ex. garage eller extraförråd och till tvättstugan. Vi börjar med Lillåkersvägen 2.