Fönster

Byte av fönster för visning har påbörjats på Aktivitetslokalen Lillåkersvägen 18B, installationen räknas vara klar under vecka 35, efteråt kommer att hållas öppethus så att de boende kan bekanta sig de nya fönstren och bidra med synpunkter.

SSC

P-Husen

Hej, styrelsen har handlat upp byte av belysningsarmaturerna i P-husen (P1 övre och nedre, P2 nedre) det blir dubbla rader  LED armaturer som kommer att förbättra inomhus miljön betydligt. Igångsättning av arbetena kommer att påbörjas snart.

Balkonger

En balkonginglasningsfirma som inte är auktoriserad av styrelsen ”Nordiska Profilsystem” har för andra tillfälle lagt in reklam i våra brevinkast, Detta företag får INTE glasa in våra balkonger eftersom det är föreningen som innehar bygglovet och godkänner vilka företag får göra det.

Parkleken

Vi har anlitat en parkleksledare, Magnus Pjerner som utbildar sig till barnskötare och kombinerar studier med att arbeta i vikariepoolen som barnskötare för Lidingö stad

Nya projekt på gång

Under rubriken projekt hittar ni dokumentation om fönsterbyte och tätning av fasaden, mera information kommer att läggas till  när styrelsen disponerar av den. Vi har konsulter som jobbar med detta och tar fram de bästa lösningar för föreningen.

Nya rutiner för sopsortering

Hej alla härliga boende!
Nu ska vi äntligen få ändring på vår sopsortering. From vecka 13 kommer det att finnas möjlighet att sortera
* papper
* hushållssopor
* plast
* metall
* glödlampor
* batterier
i ALLA SOPHUS i området. Styrelsen hoppas och tror att alla inser hur bra (OCH LÄTT!) det är att sortera RÄTT!

Wellpapp

Man kan nu lämna wellpapp på särskild anvisad plats i sophusen. Glöm inte att trycka ihop wellpappen så att den inte tar så mycket plats.