Högsätra är ett utvecklingsområde i Lidingö Stads planprogram som innehåller flera hundra nya bostäder och nya trafiklösningar i området. Föreningen äger mark och har för avsikt att stycka av och sälja kantområden i fastigheten för fastighetsbildning och ny bebyggelse.

Föreningens extrastämma den 25 september 2017 godkände att samarbetsavtal med Åke Sundvall Byggands AB gällande exploatering av föreningens mark. Avtalet reglerar de ekonomiska förutsättningarna samt riktlinjer för samarbetet och parternas ansvar. Föreningen, byggaktören och kommunen kommer samarbeta för att få fram den bästa lösningen för en förtätning av området på föreningens mark. När ett slutgiltigt förslag utarbetats kommer det att kallas till ytterligare en extrastämma där beslutet om försäljning av mark tas av medlemmarna. Om försäljningen genomförs kommer föreningen tillföras betydande ekonomiska resurser. För föreningen kommer projektet bland annat möjliggöra finansiering av kommande reparationer och underhåll utan ökad skuldsättning och kraftigt höjda avgifter.

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 4 juni 2018 och antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018. Den 12 november 2018 antogs projekt-PM av kommunstyrelsen och detaljplaneringen för stadsbyggnadsprojektet Högsätra kan starta.


PM 2017-08-30 Claes Hagberg, Advokatfirman Fylgia KB
Protokoll Öppet Hus 2017-09-09, Tema Fastighetsutveckling
Planprogram för Högsätra