Styrelsebladet är viktig information till boende från föreningens styrelse. De delas ut några gånger om året.