I år börjar Lidingö stad och Sörab att hämta grovsopor vid huvudentrén till Högsätrahuset (f.d. Lidingö sjukhus).

De kommer dessa torsdagar kl. 16.30-19.30: 30 januari, 26 mars, 18 juni, 13 augusti, 8 oktober och 3 december.

Den mobila återvinningscentralen är bemannad och du kan lämna i stort sett samma sorts avfall som på Stockby returpark. Utrymmet är begränsat så kommunen hänvisar till Stockby för att lämna större volymer.

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att spara pengar och slippa onödiga merkostnader.

Detta kan du lämna (sorterat och inte inpackat):

• Brännbart grovavfall

• Isolering, glas och porslin

• Textilier och kläder till återanvändning

• Glas, färgat och ofärgat

• Pappersförpackningar

• Hårda plastförpackningar

• Metall, metallförpackningar

• Wellpapp

• Krympfilm & sträckfilm

• Övrigt farligt avfall

• Vatten- och lösningsbaserad färg

• Elektronik

• Ljuskällor

• Småbatterier och blybatterier

• Stoppade möbler och mattor