Ett förslag om att byta alla lägenhetsdörrar och byta brevinkast mot postboxar röstade ner av årsstämmorna 2018 och 2019. Styrelsen respekterar förstås stämmans beslut, men förstår också att några vill diskutera frågan igen. Därför har vi startat en dialog med dem som har olika synpunkter i frågan.