Vi vill informera om en förändring inom bostadsrättsföreningens styrelse. I mitten av augusti valde Carlos Salazar att lämna sitt uppdrag som ordförande och ledamot. Styrelsen valde Johanna Eriksson, tidigare vice ordförande, till föreningens nya ordförande fram till nästa årsstämma. Mer information finns i bladet nedan.
/Styrelsen