Nu är både stambytet och byte av värmesystem igång. Det är nu viktigt att alla vi i föreningen hjälps åt och gör vårt yttersta för att hålla alla tider så att vi själva inte försenar och fördyrar arbetet.

Värmesystemet
Idag har våra huskroppar ett sammanhängande värmesystem. Därför måste två hela längor (just nu portarna L2- L24 och L26-L36 totalt 18 portar) tömma sina element på vatten. Det betyder att vissa lägenheter kommer att vara utan värme långt innan själva bytet sker. Under de kalla perioderna kommer portabla element att delas ut, men det kan ändå bli en lägre temperatur än normalt inomhus under de kallaste perioderna.
Tillträde till bostaden
Vi har försökt att planera in arbetet med tanke på temperaturerna och det är därför av yttersta vikt att alla lämnar tillträde till sin lägenhet på utsatt tid. Både med hänsyn till sina grannar, men också för att undvika en fördyrande och fördröjande process för föreningen.
Kostnader
Det är inte rättvist att alla boende skall betala för fördyrandekostnader som uppkommer p.g.a. att enskilda boende inte ger tillträde till sin lägenhet i tid. Därför kommer de extrakostnader som uppstått p.g.a. enskilda boendes slarv att debiteras den lägenhetsinnehavare som är ansvarig för förseningarna.
Tillträde till lägenhetsförråden i källaren (gäller även hyrda förråd)
I samband med bytet av värmesystemen behövs även tillträde till flera källarförråd. Vissa förråd, främst de med vattenledning/stam, kommer att behöva tömmas helt eller delvis. Information om detta kommer separat till berörda boende. I de fall tillträde inte ges i tid kommer hänglåsen i dessa förråd att klippas, förrådet tömmas av BMG som sedan skickar faktura till förrådsinnehavaren.
Tömning av förråden
Ni behöver tömma förråden på egen hand. Det finns tillfälliga förråd uppbyggda att låna under denna period. Har ni saker i ert förråd som ni vill passa på att kasta så finns en container som ni kommer att få koden till vid tömningstillfället. Om någon måste tömma sitt förråd melja info@brfkantarellen11.se ert lgh nummer så att vi kan ge er behörighet via er tagg till P2 övre (där de provisoriska förråd finns). Samtidigt kommer ni att få koden till hänglåset till det orangea container där ni kan kasta prylarna ni vill bli av med.
Aviseringen inför cylinderbytet
Alla har fått tidsplanen över värmesystemsbytet (den finns även på hemsidan). Strax innan det är dags för er port så får ni avisering om cylinderbyte i er brevlåda. Vet ni redan innan att ni inte kommer att vara hemma under denna period så kontaktar ni Ulf Andersson på BMG på ulf.andersson@byggmastargruppen.se
Försäkring:
Ha en hemförsäkring vilket alltid är mycket viktigt (har ni ingen idag skaffa en omedelbart), föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter så det behöver ni inte välja till i försäkringen. Är det något som försvinner gör man en polisanmälan och därefter får BMGs försäkring hantera detta (samt hålla kontakten med ditt försäkringsbolag).

Har du fler frågor ring ditt försäkringsbolag där du har hemförsäkringen.
Vi ber er alla att samarbeta och göra ert yttersta för att detta ska gå så smärtfritt som möjligt.
Tack på förhand!
Styrelsen I Brf Kantarellen 11