Garagestädning

Städning av garagen kommer göras dagtid enligt nedan. Detta gäller endast platser i P1 övre/nedre samt P2 nedre (det gäller ej P2 övre eller eventuella MC, mopeder eller cyklar i P1)

 • Tisdag 25/6 (kl 9-15) garage P1 övre
 • Onsdag 26/6 (kl 9-15) garage P1 undre
 • Torsdag 27/6 (kl 9-15) garage P2 undre

Ni måste därför flytta bil och andra eventuella föremål. Om ni har en bur måste den lämnas öppen.

Om ni delar burdörr med någon annan observera att den kan komma att vara olåst under dessa dagar. Endast en uppsättning däck (4 st) får förvaras på platsen (detta gäller alla garageplatser). 

Inga andra föremål får förvaras på platserna.

Det är viktigt att ni flyttar era fordon enligt ovan. Ställ tillbaka bilarna i garaget så snart städningen i respektive garage är klar, för att ge andra plats för sin bil.

Ni som har garageplats kan stå på samtliga besöksparkeringar

Ni som har garageplats kan stå på samtliga besöksparkeringar, ovanpå P1, vid tvättstugan och andra platser inom föreningens område (ej förhyrda platser), utan avgift (parkeringsbolaget har meddelats om att ni får stå där under ovanstående tider).
Detta gäller från måndag 24/6, kl 12:00 fram till senast fredag 28/6, kl 12:00

Garage cleaning will be performed during the day as described above. You must move your car and any other items. The only thing that can be left is one set of wheels. If you have a gate, it must be left open. You can place your vehicle, for example, on the top of P1, where you can use all the visitors parking, without paying the fee, (the parking company has been informed about this)

För eventuella frågor kan ni kontakta förvaltaren genom HSB Kund- och Medlemsservice (KOMS) på 010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se

VIKTIG INFORMATION – Inför byte av värmesystemet

Nu är både stambytet och byte av värmesystem igång. Det är nu viktigt att alla vi i föreningen hjälps åt och gör vårt yttersta för att hålla alla tider så att vi själva inte försenar och fördyrar arbetet.

Värmesystemet
Idag har våra huskroppar ett sammanhängande värmesystem. Därför måste två hela längor (just nu portarna L2- L24 och L26-L36 totalt 18 portar) tömma sina element på vatten. Det betyder att vissa lägenheter kommer att vara utan värme långt innan själva bytet sker. Under de kalla perioderna kommer portabla element att delas ut, men det kan ändå bli en lägre temperatur än normalt inomhus under de kallaste perioderna.
Tillträde till bostaden
Vi har försökt att planera in arbetet med tanke på temperaturerna och det är därför av yttersta vikt att alla lämnar tillträde till sin lägenhet på utsatt tid. Både med hänsyn till sina grannar, men också för att undvika en fördyrande och fördröjande process för föreningen.
Kostnader
Det är inte rättvist att alla boende skall betala för fördyrandekostnader som uppkommer p.g.a. att enskilda boende inte ger tillträde till sin lägenhet i tid. Därför kommer de extrakostnader som uppstått p.g.a. enskilda boendes slarv att debiteras den lägenhetsinnehavare som är ansvarig för förseningarna.
Tillträde till lägenhetsförråden i källaren (gäller även hyrda förråd)
I samband med bytet av värmesystemen behövs även tillträde till flera källarförråd. Vissa förråd, främst de med vattenledning/stam, kommer att behöva tömmas helt eller delvis. Information om detta kommer separat till berörda boende. I de fall tillträde inte ges i tid kommer hänglåsen i dessa förråd att klippas, förrådet tömmas av BMG som sedan skickar faktura till förrådsinnehavaren.
Tömning av förråden
Ni behöver tömma förråden på egen hand. Det finns tillfälliga förråd uppbyggda att låna under denna period. Har ni saker i ert förråd som ni vill passa på att kasta så finns en container som ni kommer att få koden till vid tömningstillfället. Om någon måste tömma sitt förråd melja info@brfkantarellen11.se ert lgh nummer så att vi kan ge er behörighet via er tagg till P2 övre (där de provisoriska förråd finns). Samtidigt kommer ni att få koden till hänglåset till det orangea container där ni kan kasta prylarna ni vill bli av med.
Aviseringen inför cylinderbytet
Alla har fått tidsplanen över värmesystemsbytet (den finns även på hemsidan). Strax innan det är dags för er port så får ni avisering om cylinderbyte i er brevlåda. Vet ni redan innan att ni inte kommer att vara hemma under denna period så kontaktar ni Ulf Andersson på BMG på ulf.andersson@byggmastargruppen.se
Försäkring:
Ha en hemförsäkring vilket alltid är mycket viktigt (har ni ingen idag skaffa en omedelbart), föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter så det behöver ni inte välja till i försäkringen. Är det något som försvinner gör man en polisanmälan och därefter får BMGs försäkring hantera detta (samt hålla kontakten med ditt försäkringsbolag).

Har du fler frågor ring ditt försäkringsbolag där du har hemförsäkringen.
Vi ber er alla att samarbeta och göra ert yttersta för att detta ska gå så smärtfritt som möjligt.
Tack på förhand!
Styrelsen I Brf Kantarellen 11

Information angående asbesthantering

Asbest finns i dom flesta hus byggda på 60-talet.

Lägenheterna

Provtagning är utförd i ett urval av lägenheter, både i badrum och övriga rum där värmearbeten utförs. Proven har visat på förekomst av asbestfibrer i vissa golvmattor. Asbestsanering utförs i de utrymmena enligt gällande myndighetsregler/krav från Arbetsmiljöverket. Detta i enlighet med det avtal som finns mellan oss och föreningen. Ni rör er som vanligt i lägenheterna, även under själva saneringsprocessen, inga skydd eller annat behövs.

Saneringen i badrummen sker på så sätt att utrymmet blir avstängt/avgränsat med en luftsluss samt en luftrenare placerad i utrymmet, den är utrustat med specialfilter. Utrymmet försätts i ett undertryck och inget damm/fiber kan då spridas ut från utrymmet. Samma gäller vid arbeten med värmesystemet, där behövs en mindre avgränsning men principen är den samma. Då vi har saneringsprocessen så blir rivningsperioden mycket renare är om det inte skulle ha förekommit asbest Personalen som arbetar i badrummet har självklart erforderlig skyddsutrustning, också enligt de myndighetsregler vi har.

Källarna

I källarna så är finns det asbest i isoleringen i rörböjarna i de rör som hänger i taket i källargångarna mm. Sanering av dessa böjar sker med en metod som heter Glovebag. Det är en plastsäck som monteras runt böjen. Arbeten sker sedan i den ”säcken”, vilket innebär att allt material som finns runt rörböjen hamnar i säcken som är tätt monterad på röret. Smutsen samt dammet som uppstår när rören rivs efter saneringen innehåller inte asbest. Även här så rör ni er sig som vanligt även när saneringen pågår.

Företaget som utför saneringen är Danielssons Sanering AB och innehar alla de tillstånd som behövs för att utföra arbetet, även personalen som utför arbeten har den utbildning som krävs.

Vi vet också att vi får besök av Arbetsmiljöverket under projektet vilket känns tryggt för oss och er, vi får ett intyg/bekräftelse på att vi utför arbeten på ett korrekt sätt.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta då HSB Konsult eller oss så reder vi ut eventuella frågetecken.

Byte av värmesystem, första etappen

Värmesystemet kommer att bytas ut i hela BRF Kantarellen. Första etappen består av Lillåkersvägen 2-30 och är preliminärt planerad enligt nedan:

Lillåkersvägen 18 – 30 Utförs under perioden augusti – sept 2019    
Lillåkersvägen 2 – 16 Utförs under perioden okt – dec 2019

Kortfattad arbetsbeskrivning:

 • Cylinderbyte i lgh dörr utförs fredag morgon innan byggstart.
 • Intäckning gångytor. Demontering av befintliga radiatorer.
 • Håltagning för nya värmestammar.
 • Målning vägg bakom radiator.
 • Nya värmestammar och radiatorer monteras.
 • Kompletteringsarbeten samt provningar.
 • Cylinderåterbyte.

Tider

Arbetstid                 07 00 – 16 30
Tid per port            ca 4 arbetsveckor

Övrigt

Ni kommer att få mer detaljerad information 2-3 veckor innan byggstart där vi i detalj visar hur ni ska plocka undan och vilka förråd som kommer att behöva tömmas p g a nya värmerör skall dras där. Port 18 och 20 kommer att förbesiktas i mitten av juni så vi kan starta där direkt efter semestern.

Byggmästargruppen
Ulf Andersson
ulf.andersson@byggmastargruppen.se
Tel 0709-43 10 14

Ett år i styrelserummet, en årskrönika

Ytterligare ett år har gått i föreningens historia och styrelsen har sammanställt det förra året i en årskrönika. 
Här kan du följa vad styrelsen arbetat med månad för månad med små nedslag i de olika projekten eller annat som hänt.

Om du kommer på något som du vill att vi fyller på med, tveka inte att kontakta oss. Det är alltid lätt att fylla på digitala original.

Krönikan kommer att snurra på skärmen innan årsstämman börjar.
Varmt tack för förtroendet att ha fått ta hand om den här föreningen det här året

Styrelsen

Kallelse till årsstämma

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 kallar till ordinarie föreningsstämma i Christinaskolans aula lördagen den 4 maj 2019 kl. 10.00.
Kom i god tid! Registreringen börjar kl 9.00.

Under om-oss/stammor/ finns dagordning, motioner, förslag till stadgeändringar, valberedningens förslag samt mall för fullmakt.

1 2 8