Undvik Coronaviruset

Den här tiden på året brukar styrelsen bestämma datum för årsstämma och dessförinnan ett möte om föreningens ekonomi. Men pandemin med Coronavirus påverkar alla. Vi och andra ser över arrangemang av stora möten. Även HSB undersöker alternativ. Styrelsen avvaktar lite om när och hur det kan bli tryggt och bra att arrangera stämma och ekonomimöte. Vi återkommer så snart vi har besked.

Byggmästargruppen (BMG) arbetar med extra försiktighet för att minimera riskerna för smittspridning. Städningen av delade hygienutrymmen är utökad. Tänk på att följa myndigheternas krav och rekommendationer, både för att skydda din egen hälsa och av hänsyn till andra. Pålitlig information finns på www.krisinformation.se

/Styrelsen

Ny projektledning för renoveringsprojektet

Afry (tidigare ÅF) tar över uppdraget att projektleda stambyte, med nya badrum och värmeelement, nya hissar, nya portar och ommålade trapphus. Byggmästargruppen (BMG) och Kone fortsätter med sina arbeten.

Styrelsen såg det som nödvändigt att byta projektledning på grund av flera allvarliga brister och då det framkom att kostnaderna blir flera tiotals miljoner kronor mer än budget och vad som var rapporterat. På grund av bristerna, bland annat om kostnadskontroll, så kräver föreningen ett prisavdrag utav HSB. Skadestånd är heller inte uteslutet.

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi har en bättre prognos för slutkostnaden. Afry har redan inblick i projektet och kommer, i allt väsentligt, följa det föregående avtalet om projektledning. Styrelsen ska få en bättre kontroll över ekonomi och kvalitet.

Förändringen kommer knappt att märkas för de flesta boende. Vänd dig till Byggmästargruppen (BMG) med frågor om hur arbetet med stambytet påverkar dig, som boende: platschef Conny Tidblom, conny.tidblom@byggmastargruppen.se, 070-220 14 37.

/Styrelsen

Coronavirus covid-19

Information från Wiktor Blomstrand på Byggmästargruppen:

Hej! Flera förstår vi är oroliga angående situationen i Sverige just nu. Vi på Byggmästargruppen arbetar i dagens läge enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende riskerna för smittspridning av det så kallade Corona-viruset. Inga av våra hantverkare/underentreprenörer baserade på Brf. Kantarellen har i närtid befunnit sig i drabbat riskområde.

Vi följer utvecklingen i media och meddelar/informerar samtliga hantverkare löpande om de åtgärder som behöver tas för att kunna utföra arbetet. Vi uppmanar samtlig personal på detta projekt att fullfölja sina arbetsdagar, men självklart med en extra gnutta hänsyn. I övrigt förväntas att samtliga hantverkare följer god praxis vad gäller hygien på arbetsplatsen och vid symtom/sjukdom håller man sig ifrån arbetsplatsen.

Ändrad tidplan för stambyte m.m.

Viktig information. Kontakta BMG om du har frågor.

2020-02-14

Viktig information

Tidplanen för stambyte och nya hissar läggs om för etapperna efter sommaren, enligt ett förslag från projektledningen. Styrelsen tog beslutet med villkoret att föreningens kostnader inte ska öka.

Omläggningen ger mer tid att få godkännande från hyresnämnden som har en längre handläggningstid än vad som förutsågs då den tidigare tidplanen blev lagd. Ändringen gör att riskerna för produktionsstopp och störningar minskar.

Projektledningen och entreprenören har lovat att framåt ge klara besked med minst sex månaders varsel om eventuella ändringar i tidplanen. Detta för att alla berörda boende ska kunna förbereda sin tillvaro under stambytet. Byggmästargruppen återkommer inom kort med en mer detaljerad tidplan för alla lägenheter.

Byggmästargruppen kommer också kalla alla berörda boende till informationsmöten med god framförhållning. Det blir snart under våren 2020 för hus 2 och en del av hus 1 och senare informationsmöten för resterande lägenheter. Stambyte i hus 10 och 9 kommer göras klart under våren 2020, enligt tidigare meddelad tidplan. Övriga hus blir enligt följande:

– Hösten 2020: Hus 2 + en del av hus 1
– Våren 2021: Fortsättning i hus 1 + hus 14 + en del av hus 3
– Hösten 2021: Fortsättning i hus 3 + hus 4
– Våren 2022: Hus 5 + hus 6 + hus 7
– Hösten 2022: Hus 8

Frågor om stambytet eller värmearbeten?

Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya badrum och nya värmeelement. Kone byter ut hissarna. Entreprenörer ska informera berörda boende i god tid inför olika arbeten. Då får du veta vad du ska förbereda och hur du kan påverka i din lägenhet, entreprenörens kontaktuppgifter och tid och plats för informationsmöten.

Föreningen har också hjälp av en projektledning som håller i planering och samordning. De löser det som inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar om ramar och principer, men undviker att ta ställning i frågor om enskilda boende eller lägenheter. Vänd dig i första hand direkt till entreprenörens kontaktperson om du har frågor:

BMG, platschef Conny Tidblom, conny.tidblom@byggmastargruppen.se, 070-220 14 37

/Styrelsen

Premiär för den mobila återvinningscentralen

I år börjar Lidingö stad och Sörab att hämta grovsopor vid huvudentrén till Högsätrahuset (f.d. Lidingö sjukhus).

De kommer dessa torsdagar kl. 16.30-19.30: 30 januari, 26 mars, 18 juni, 13 augusti, 8 oktober och 3 december.

Den mobila återvinningscentralen är bemannad och du kan lämna i stort sett samma sorts avfall som på Stockby returpark. Utrymmet är begränsat så kommunen hänvisar till Stockby för att lämna större volymer.

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att spara pengar och slippa onödiga merkostnader.

Detta kan du lämna (sorterat och inte inpackat):

• Brännbart grovavfall

• Isolering, glas och porslin

• Textilier och kläder till återanvändning

• Glas, färgat och ofärgat

• Pappersförpackningar

• Hårda plastförpackningar

• Metall, metallförpackningar

• Wellpapp

• Krympfilm & sträckfilm

• Övrigt farligt avfall

• Vatten- och lösningsbaserad färg

• Elektronik

• Ljuskällor

• Småbatterier och blybatterier

• Stoppade möbler och mattor